Boşluk boşluk boşluk

Karanlık

Hiçlik ve sonsuzluk

Bitmeyen acı

Değersiz oksijen

Karamsar hayat

Değersizlik

Durmayan zaman

Katlanan keder

Büyük anlam eksikliği

Bilinir bilinmez bilinmezlik