Ev.
Aidiyet kavramını sorguladığımız her ana kucak dolusu selamlar. Aradığımız evlere, kaybettiklerimize, bulamayacağımızı sandığımız evlerimize, inşa ettiklerimize, ve kapısını çarpıp çıktığımız, yakıp yıktığımız evlerimize.
Evsizliğimize... Kucak dolusu selamlar.