bergüzide insanlar içinde buldum seni

ben güzin şiirlerde tanıdım seni

mütenebbih bildim seni duydum hadiseni

müstehak oldum bu ize lâkin sevdim seni


akl-ı nazar bi' bey gördüm aklım için

belagât-ı nazm var yaradılışta sanki niçin

behresiz bi-naz hanım idim bi'acaib

akabinde elimde tuttuğum elin kor idi garaib


söylüyorum seni ahd'u emân ile

duyuyorum dillerini ve manidar hallarını

bahr-i hakaik içinde çeksem de çile

beklerim tınazda göreceğimiz o renkli kurrasaları