söylediğim hiçbir şeyin

hiçbir yere varmadığı

kafamda yalnızca

başkasına ait mısraların

volta attığı

bir kapalı şiir hapishanesinde

mahkum olduğumu

bilmiyor muyum sanıyorsunuz

kurtulmaya çalışmıyor muyum

görmüyor musunuz

ellerimdeki kelepçeleri

ayağımdaki prangaları

çırpındığım her an çürüyorum

yosun tutuyorum

bu nemli havasız

dünya hücresinde


belki bir an kesilir nefesim

nefesimden ruhum bir yol bulur

dünya denilen şu hücrenin duvarlarından süzülür

denizlere kavuşur

ve orada yosun tutarım


bu kapalı şiir hapishanesinde

sizlere bir hücre yer açılır

prangalar kelepçeler size kalır

ben güneşli yaz günlerinde

ilk kez ayağı suya değen çocukların

bileklerine dolanıp

annelerinin ellerinden

sıcak kumlara karışırım

oradan gökyüzüne

sizin için edilen dualara

bir gece yarısı göğsünüzün tam ortasına oturan

hıçkırıklara dönüşür

kendime yeni bir yer yaparım

yalnızca kendi mısralarımın kıyısına vurduğu

bir deniz kıyısına dönüşür

bu şiir hapishanesi