Yankısını duyuyorum, içimdeki çığlığın.
Güneşi rûhuma doldurup seyrediyorum âlemi.
Bir kahvenin kırk yıl hatırı sînede saklanır, saklanır da;
Hoyrat bir sözün acısı, yapışıp kalır boğaza.
Ve o acının kokusu duyulur, her yağmur yağdığında...