“Yazgı”

Yazgı: İnsanla ve her şeyle ilgili bütün olan bitenleri, olmakta olanları ve gelecekte olacakları önceden ve değişmeyecek bir biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç.

“Sonra anladım ki hiçbir şey değişmiyor. Her şey eskisi gibi kalıyor. Tekerlek bir çember içinde döndükçe dönüyor. Bir yazgı diğerine bağlı. Hareketlerimiz kan gibi kırmızı bir iple birbirine bağlı. Düğümler kesinlikle çözülemiyor. Ama kesilebilir. O bizimkini kesti. En keskin bıçakla. Yine de kesilemeyen bir şey kaldı geriye. Görünmez bir bağ.” – Ariadne