"Algısı açık biri, kendine saygı duyabilir mi hiç?"