Yüz göz oldum nâmertle

Süzüldüm durdum bu dünyanın nimetlerinden

Öteden beriden konuşur oldum

Değmeyim diye sınırlarınıza

Oysa betermiş en ermişiniz cahilden 


Medet! Yazık ki medet sizden

gölgesinde oturacak tek bir fidan

yemeğin yanına koymaya bir baş soğan

yüze çalınacak bir avuç su

ve de bir parça yüz kalmamış sizde yaşamaya


Ne ilksin ne son

üstünde durduğun kaya daha bilge senden

daha duymuş daha görmüş hatta daha bile gezmiş hepimizden

en acısı da tek kozunu

oynamamış da okumamışssın

Taş kadar bile olamamışssan madem...


Arama cenneti avlunda

hem sizi kandırmışlar

iki çivi bi tahta bir bahçe değil

daha üstüne basmaya varamadığın

karlı bir topraktır bu mükafat

önce talan et sonra yardım ya Rab!

Neyin hıncını alırsın şuncacık yetimden?

Elbisen gıcır da üstün başın âh...

İşte şimdi yazık sana ya adem..