Gözlerine düşen buğuya mahcubiyetle

Gündüzün uğultusundan sesleniyor

Övgülere konu yapılan güneşin doğmamış hasretiyle

Gecenin koynundan besleniyor 

Serkeş, üzerine geçirdiği çocukluk mevsimiyle

Yeknesak döngüsüne kaleydoskop ile bakıyor.


Yüzüne yansıyan kendinden bir ebeveyn tohumu,

Kallavi bir boşlukta şimdi debdebenin boğumu

Dilsiz bırakan şaibelerin doygunu

Berhava edilmiş bir geçmişin solgunu

Berzahın ayrık kısmından kaçıyor kabuslar

Hüznü yıkan bir kafeste zamana mahpuslar


Eteklerine bırakılan gözyaşlarını tutar suskunluk dağları

Tesellisi payanda bir omzun mevkuf bağları

Medeniyetin çorak arazisine örülü ömrün ağları

Mecburiyet kalesinde saklı bir nefesin çağları


Ansızın ayak basılan bir acı birikintisi

Aklın bağrından kopuyor düşlerin irkintisi

Thanatos'un kahrından çıkıyor deli söylentisi

Perdenin son oyununda beliriyor Eros'un göstergesi!