Bir hasret türküsü söylenir bizim buralarda

Sevdanın bile gizlisi makbuldür

Başı dumanlı dağdır burda yaşayanların

Deniz görmeden ölenler bile vardır

Göz alabildiğince bozkır, görebildiğin kadar kurak

Güneş bile bizim buralarda yalınayak

Zordur yaşaması, 

Hayaldir mesela bir ağaç gölgesine uzanmak

Bulabilirsen bir çalı dibi ne mutlu sana 

Veysel bile hala yaşar bizim buralarda 

Sazının sesini duymayan yoktur 

Bir hasret türküsü söylenir saklanarak

Sokaklar kendini sevilmiş sananlarla doludur 

Çocuğun bile çocuk olduğunu görürsün 

Sonra anlarsın ne demekmiş yaşamak 

Öyle kolay değildir dert çekmesi buralarda 

Su alıp götürmez her sıkıntını 

Anlatırsan derdini çorak toprağa

Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını

En çok da kadınlar üzülür buralarda 

Sevmemiş, sevilmemiş, gün yüzü görmemiş kadınlar 

Sevmek ne demek bilinmez buralarda 

Bir emek vardır kutsal olan, bir de ekmek 

Gayrısını anlatamazsın bu insanlara...