"Zihnimin altüst olup bir türlü kavrayamadığı, karşısında boynunu eğdiği aynı siyah ve uçsuz bucaksız ebediyet etrafında hüküm sürüyordu."