Belleğin sürüntülü bulacasında

Yalnızlık ölümsüz kılar insanı.

Betonermenin sımsıkı kavrayışında

Medeniyetin ayrı düşmüş hayvanları.


Besinleri kamaştıran öfkeler duyumsanır.

Sallantılı kirlenmeler bir ağıt söyler.

Yırtılır hiddetlenmeler andıç fısıltılarla.


Işık serilidir geceye

Ne kadar denesen de

Boş kalır avuçların.

Dikenler serilidir sevgiye

Her düşüşün ertesinde

Dolar göz kapakların.


İlerleyişi öteleyen kanayışlar

Solukları kısaltan aldanışlar

Umut kırmak için çalıyor artık kapılar.


Geçmişin köklü edilgenliklerine

Eşlik ediyor benliğin kurtlanması.

Belleğin sürüntülü bulacasında

Korkaklık ölümsüz kılar insanı.


27.01.2022