Ne vardı kalem tutan ellerim gülüşlerimi yazsaydı

damlayan mürekkebimden bülbüller yeniden var olsaydı

anlatabilseydim satırlarca, sayfalarca, kitaplarca seni

bir kez daha aşık olsaydım her mısrada sana


kapına gelseydim tavaf etseydim ruhunu

İsmail gibi kurban olabilseydim sevginin ihtişamına

gözlerine prangalarla bağlanıp da kölen olsaydım

var olabilmek için kalbinde bu gece bir daha doğsaydım