Bu gece aldığım nefes farklı

Tüm ruhlar burada toplanmış

Korkunç bir sessizlik, hafif bir rüzgar

Bu gece esen rüzgar farklı

Saçlarımı okşuyor, tenimi kesiyor,

Savuruyor, acıtıyor, belirsizleşiyor. 

Bu geceki sessizlik ızdırap, 

Bu geceki toprak ölüm kokuyor.

Yağmur yağıyor inceden,

Yağmur ıslatmıyor.

Bu gece sen yoksun, sen hiçsin

Hiçlik de bir varoluşsa,

Sen, sen bir çıkmazsın

Yıldırımlar iniyor gökten

Bu gece gök kızgın

Bu gece gök benim, gökçe, gökçen.